Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zaručujem plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím.
Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujem, využívam výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky=kúpnej zmluvy a neposkytujem ich tretím osobám s výnimkou Slovenskej pošty, a.s., ktorej ich poskytujem iba v rozsahu potrebnom pre doručenie tovaru. S Vašimi osobnými údajmi pracujem iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Registrovaný a prihlásený užívateľ má možnosť sledovať po zadaní prístupového mena a hesla on-line stav spracovania objednávky a prístup k všetkým predchádzajúcim objednávkam.  Zmeny v registrovaných údajoch, alebo vymazanie užívateľa, je možné vykonať na základe emailovej požiadavky.Zákony a predpisy: - zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
späť